Ebook cover for እታ እጫ by ሃን፣ ሻሽቲን ኤል in Tigrinja

Læs online

ʾEtā ʿeċā

Det är fredagen den trettonde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. Men det vet han inte. Inte än, och inte hur ...