Ebook cover for ሰለስተ ኣናእሽቱ ሓሳማታት in Tigrinja

Læs online

Seleste N'Ashtu Hase'matat

I den här älskade och kända sagan lär sig de tre små grisarna vem som verkligen är den starkaste, när de var och en och tillsammans, gör motstånd mot den stora, stygga vargen. En barnvänlig version av den klassiska sagan.