Book cover for کوچولو یه جوجو داره جوجوی ترسو داره by حمزه ای، رودابه in Persisk

Lån bog (Midlertidig utilgængelig)

Kūchūlū yah jūjū dārah jūjū-yi tarsū dārah

Rimede remser om et lille barn