Book cover for المرتجى والمؤجل  by فرمان, غائب طعمة in Arabisk

Lån bog (Midlertidig utilgængelig)

al-Murtajá wa al-mū'ajjal

Bogen handler om den længsel efter hjemlandet mange føler når de har søgt udenlands uanset årsag, men også den fremmedgørelse der opstår når de vender tilbage. Bogens hovedperson befinder sig netop i dette tomrum mellem at høre til og være fremmed