دولت آبادی، محمود

Bøger (2)

مجموعه ایی از گفت و گوهای نویسنده ایرانی، محمود دولت آبادی با ژورنالیست ها در مورد موضوعات مختلف از جمله ادبیات

مردم در جنگ ایران و عراق شرکت کردند و تجربه های زیادی از جمله فقدان، امید و دوستی را کسب کردند