print

Hør online

Mudhakkarāt 'abd amrīkī

Biografi om livet til Frederick Douglass, afroamerikansk borgerrettighetsaktivist. Han ble født som slave, men rømte og ble en fri mann.

Måske vil du også læse