Audiobook cover for 1984 by جورج أورويل in Arabisk

Hør online

1984

Fremtidsfabel om et dystert bysamfunn hvor Store Bror alltid ser deg og tankepolitiet leser innbyggernes tanker. Deres mål er å oppnå kontroll over innbyggernes bevissthet og følelser, over fortid og fremtid.