Audiobook cover for بنجامين فرانكلين، عالم، كاتب، سياسى، فيلسوف، إنسان by عباس محمود عقاد in Arabisk

Hør online

Binjamīn Frānklīn, 'ālim, kātib, siyāsī, failasūf, insān

Biografi av den armerikanske forfatteren, filantropen, vitenskapsmannen, oppfinneren og diplomaten Benjamin Franklin