Audiobook cover for الحرب والسلم الجزء الثاني by ليو تولستوي in Arabisk

Hør online

al-Ḥarb wa al-silm al-jiz' al-thānī

Historisk roman som utspiller seg fra 1805 til 1820 i russisk adelsmiljø under Napoleonskrigene, og som skildrer fem russiske adelsfamilier og Napoleons krigføring i Russland.